Woonevent Stad Gent

Look & Feel

Voor het woonevent van Stad Gent maakten we deze leuke 3D-animatie. Gezien het van belang was om de 3 doelgroepen goed in beeld te brengen (kopers, verbouwers en verhuurders) werd er per pagina stil gestaan wat de woonbeurs voor hen te bieden had.