TUA WEST

Look & Feel

Het LES-fonds wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector weg werken. Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen. De opleidingen worden ook kwalitatief versterkt door de introductie van werkplekleren. Tevens wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderd door middel van netwerkvorming, informatieverstrekking, en competentie vertaaloefeningen.