KUL – Stamcelonderzoek

Look & Feel

De video kadert binnen het domein van wetenschapscommunicatie, waarbij er aan de hand van een explainer video, meer uitleg wordt gegeven over stamcelonderzoek. De doelstelling hierbij is om het onderzoek op een heldere en verstaanbare manier te belichten, om een breder publiek te bereiken.