Aquafin

Look & Feel

Om de resultaten van Aquafin in de verf te zetten, werd er een explainer video uitgewerkt. Meer specifiek met de bedoeling om de jaarresultaten via motion graphics op een dynamische manier in beeld te brengen. Hierbij werd er gewerkt met infographics om bepaalde cijfers begrijpelijker te maken voor het bredere publiek.